fbpx

Regulamin akcji ,,Akcja Adam Kuncicki wspiera Korabki”

 • Home
 • Regulamin akcji ,,Akcja Adam Kuncicki wspiera Korabki”

Regulamin akcji ,,Akcja Adam Kuncicki wspiera Korabki”

.

Zapraszam do wsparcia mojej akcji, w której za każde polubienie profilu Adam Kuncicki na Facebooku daję 0,5zł dla Schroniska w Korabiewicach Viva!

 

Startujemy w dniu 29.04.2020 o godz. 20:00 z ilością lajków 28 088.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem akcji pod nazwą: „Akcja Adam Kuncicki wspiera Korabki (dalej: „Akcja”) jest Adam Kuncicki, z siedzibą w Górki 3A 82-500 Kwidzyn zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram oraz Facebook.
 3. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana czy wspierana przez właściciela serwisu Instagram lub Facebook. Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram i Facebook lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 6. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem fanpage https://www.facebook.com/Kuncicki/
 7. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji.
 8. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
 9. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Przedmiot i czas trwania Akcji

 1. Przedmiotem Akcji jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane za zakup produktów potrzebnych do funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Korabiewicach (min karma, probiotyki itd).
 2. Darowizny o której mowa w ust. 5 poniżej dokona Adam Kuncicki, z siedzibą w Górki 3A 82-500 Kwidzyn zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja rozpoczyna się dnia  29.04.2020, o godz. 20.00., a kończy się 01.05.2020 o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji przed czasem bez wskazania przyczyny.
 4. Każde nowe polubienie fanpage’a Adam Kuncicki (od 28 088 polubień) https://www.facebook.com/Kuncicki/, to 0,50 zł przekazane przez organizatora na rzecz Schroniska  w Korabiewicach Viva – https://schronisko.info.pl/
 5. Limit nowych polubieni objętych akcją to 10 000.

§3 Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook (ustawienia publiczne) i Instagram (ustawienia publiczne) którzy:
 2. Posiadają konto na portalu Facebook (ustawienie publiczne) lub Instagramie (ustawienia publiczne),
 3. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
 4. Wzięcie udziału w akcji oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji

 1. Zabrania się kupowania polubień lub innych praktyk niezgodnych z zasadami portalu Facebook, mających na celu podniesienie liczby polubień.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram oraz Facebook.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.adamkuncicki.pl/regulamin
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Instagram, Facebook ani firmę z nimi związaną.
 5. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail:
 7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji.
Pragnę poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności.